Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 7

Puheenjohtajalta kuva: Emil Heininen Juhlan aika Kolmas kerta toden sanoo, vai miten se meni? Kiitän heti aluksi syyskokouksessa saamastani luottamuksesta iloiselle kolman­ nelle puheenjohtajakaudelle. Mikä sen mainiompaa, kuin jatkaa kaksi vuotta suunniteltu juhlavuosi myös kokonaisuudessaan läpi! Aivan mahtavaa oli myös se, että moni hal­ lituslaisista löysi aikaa jatkaa vielä toiselle tai kolmannelle kaudelleen. Tämän lisäksi saimme myös uutta vahvistusta Kiti Karvisesta ja Saija Haapalehdosta. Kitiin minulla olikin ilo tutustua jo kolme vuotta sitten La­ kimiesliiton oikeuspoliitti­ essa va­io­ s l kunnassa, kun hän oli vielä opiskeli­ ja. Aivan mahtavaa huomata myös rivijäsenistä, kuinka opiskelijata­ pahtumissa tapaamani henkilöt in­ nokkaasti liittyvät yhdistykseemme, ja osa myös innostuu hallitustyösken­ telystä. Jos teillä rivijäsenillä herää tunteen paloa hallitustyöskentelyyn, ei muuta kuin rohkeasti mukaan syyskokoukseen tai tulkaa kysymään työskentelystä allekirjoittaneelta tai muilta hallituslaisilta. Tämän lehden ilmestyessä vuosi on jo vaihtunut, mutta tätä kirjoittaessa joulua vasta odotetaan. Samalla Nulan hallitus 2012 ja uudet vuoden 2013 hallituslaiset valmiste­ levat Nulan 75-vuotisjuhlia. Juhla­ julkaisu yhdistyksemme 75-vuotiselta taipaleelta julkaistiin pikkujouluissa 14.12.2012. Täytyy sanoa, että töiden ohella sen tekeminen oli aikamoinen haaste. Painetun teoksen nähtyään sen parissa vietetyt tunnit eivät kyllä kaduta. OTT Mia Korpiola kirjoitti teoksen historiaosuuden ja aluksi tehtävä näytti melkein mahdot­ tomalta. Materiaalia alkoi kuitenkin löytyä ja yhdistyksemme vivahteikas ja mielenkiintoinen historia saatiin kerättyä yksiin kansiin. Aivan mahta­ va juttu! Lukiessani yhdistyksemme alkuvuosista ja nuorten lakimiesten vastoinkäymisistä sodan keskellä ja maamme jälleenrakennuksen vuosina, tunsin suurta kunnioitusta aikakauden kollegojamme kohtaan. Kehotankin lämpimästi lukemaan teoksen ja tutustumaan myös sen muihin kirjoituksiin yhdistyksemme ajanjaksoista sekä aiempien vuo­ sikymmenten hallituslaisten kir­ joituksiin kokemuksistaan. Tämä vuosi alkaa räiskyvästi 26.1.2013 lauantaina yhdistyksemme vuosijuhlissa. Juhlavuotta on tämän lisäksi tarkoitus hehkuttaa myös muilla tapahtumilla, joiden kimppuun pääsemme heti vuosijuhlien jälkeen. Luonnollisesti on tarkoitus myös pyörittää vuosittaisia perinteisiä tapahtumia, joista kvartaalikaljat ehtivät varmasti ensimmäisenä käyntiin. Edunvalvontasektorilla alkuvuonna varmasti puhututtaa voimaan tullut laki luvan saaneista oikeudenkäyntiasiamiehistä. Tämän lisäksi seuraamme oikeustieteen aloituspaikkamääriä koskevaa kes­ kustelua sekä Joensuun tiedekunnan ensiaskelia. Molemmilla on varmasti pitkällä tähtäimellä nuoria lakimiehiä koskevia vaikutuksia. Nyt on kuitenkin aika juhlia ja siirtyä tutustumaan tämän juhlanumeron antoisaan tarjontaan. Toivottavasti näemme vuosijuhlissa 26.1.2013! Hyvää alkavaa vuotta teille kaikille! Nuoret Lakimiehet ry:n puheenjohtaja 7