Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 6

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS Lakimieskunnassa työurat muotoutuvat jatkuvasti muuttuvan ja kansainvälistyvän oikeudellisen ympäristön ehdoilla. Muutos on sekä määrällistä että laadullista: asiantuntijuutta tarvitaan yhä enenevässä määrin ja sääntelykenttä on entistä haasteellisempi hallita. Lisähaastetta nuoren lakimiehen työskentelyyn tuovat vielä erityisesti uran alkuvaiheessa usein tiuhaan vaihtuvat työtehtävät ja toimenkuvat. Nuoret Lakimiehet ry tuo laaja-alaisen jäsenkuntansa äänen kuuluviin oikeusjärjestelmämme instituutioiden ja työelämän rakenteiden uudistuessa. Yhdistyksen tavoitteena on turvata nuorten lakimiesten positiiviset uranäkymät myös tulevaisuudessa. Tähän pyritään edistämällä toimivien ja joustavien työmarkkinoiden, rationaalisen oikeuspolitiikan ja kilpailukykyisen oikeustieteellisen koulutuksen kehitystä. Tarmokas vaikuttamis- ja edunvalvontatyö on myös tuottanut tulosta. Uskon Nuoret Lakimiehet ry:n toiminnan säilyvän aktiivisena myös tulevina vuosikymmeninä. Toivotan 75 vuotta täyttävälle yhdistykselle paljon onnea ja menestystä nuorten lakimiesten edunvalvontatyössä jatkossakin. Sauli Niinistö Tasavallan presidentti