Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 38

tapahtumia sekä yhdessä tekemisen iloa. Edelleen toivon, että pystymme kehittämään hallituksen ja muiden nulalaisten kanssa Nulan toimintaa entistä mielekkäämmäksi. Laura Kiviharju lisesti missä vain, seuraavan kerran vuosijuhlassa! Jenni Putaansuu *** Viimeisen kerran (?) jäsenlehden tentattavaksi pääsivät myös halli­ tustyön taakseen vuodenvaihteessa jättäneet, Laura Kiviharju, Seppo Kymäläinen, Jaakko Laurila ja Jenni Putaansuu. 1. Mitä hallitustyöskentelystä jäi kä­ teen? 2. Hallitsevin hallitusmuisto? 3. Missä Nulan tapahtumassa sinuun voi varmimmin törmätä jatkossa? Jaakko Laurila 1. Kahdesta hallitusvuodesta jäi käteen toki kokemusta yhdistys­ toiminnasta, mutta ennen kaikkea paljon mukavia hetkiä nulalaisten ja hallituksen porukan kanssa eri tapah­ tumissa ja niiden järjestelyissä. 2. Tärkeimmäksi muistokseni nousee hyvä yhteishenki hallituk­ sessa ja reipas tekemisen meininki. 3. Minuun törmää jatkossa varmastikin kevätpurjehduksella. Se on mielestäni ollut yksi Nulan par­ haista ja perinteikkäimmistä tapah­ tumista. Seppo Kymäläinen 1. Hyviä kokemuksia. Ennen kaikkea tutustuin lukuisiin uusiin hauskoihin ihmisiin. Lisäksi hyvä fiilis siitä, että tavoitteemme uuden porukan aktivoimisesta mukaan on mielestäni toteutunut. 2. Vaikea nimetä yhtä. Muuta­ ma tuopin äärellä kokouksen jälkeen jatkunut ilta nousee mieleen. 3. Varmasti monessakin tapah­ tumassa, mutta kvartaalikaljat ovat joustavan luonteensa vuoksi luul­ tavasti erityisen otollinen foorumi. Nähdään siis! 38 1. Ennen kaikkea hyvät fiilikset, tuntuu siltä että kahdessa vuodessa on saatu hommaa vietyä eteenpäin ja tästä on hyvä muiden, sekä uusien että vanhojen, jatkaa. 2. Hyvä porukka ehdottomasti, kun ihmisillä on kivaa keskenään syn­ tyy yleensä hyvää tulostakin. Omalta tontilta mieleen jää päällimmäisenä työ jäsenlehden parissa, joka toisaal­ ta myös jatkuu vielä ainakin hetken. 3. Säännöllisen epäsäännöl­ 1. Takana on ollut oikein mukava vuosi Nulan hallituksen jäsenenä. Vastuualueenani oli muun muassa olla Nulan alueasiamiesten yhteys­ henkilönä. Käteen vuodesta jäi pal­ jon kokemusta hallitustyöskentelystä ja ihania uusia tuttavuuksia. Kaiken kaikkiaan olen oikein tyytyväinen, että lähdin mukaan hallitukseen, vaik­ a pestini hallituksessa jäikin k työkiireiden takia varsin lyhyeksi. 2. Hallitsevimmaksi muistoksi jäänee Nulan 75 -vuotisen taipaleen kunniaksi järjestettävien vuosijuhlien valmistelu ja juhlakirjan toteutuk­ seen liittyvät asiat. Vuoden 2012 hallituslaiset ovat tehneet paljon ja ahkerasti töitä vuosijuhlan ja juhla­ kirjan eteen. 3. Minuun voi jatkossa törmätä ainakin Nulan järjestämillä kevät­ purjehduksilla. Siellä vaan on niin hauskaa!