Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 37

Nulan hallituspaikan suhteen sloga­ nilla ”tee työtä jolla on tarkoitus”! Sarianne Pennanen 3. Juhlavuodelta 2013 odotan etenkin onnistuneita vuosijuhlia ja muita onnistuneita tapahtumia! seurattava aikaansa, jotta järjestö houkuttaa väkeä jatkossakin. Tuomas Rytkönen Inga Paavola 1. Erin­ mainen ja kuluneeseen o vuoteen tyytyväinen fiilis. Kaiken kaikkiaan paljon hienoja kokemuk­ sia jäänyt vuodelta mieleen: uusiin kollegoihin tutustumista, valiokun­ tatyöskentelyä, laadukkaita tapah­ tumia illanvietoista asiapitoisempiin seminaareihin ja excuihin, edunval­ vontaa sekä erityisenä kohokohtana Nulan 75-vuotisjuhlien valmistelut ja 75-vuotisjuhlakirjan julkaiseminen. 2. Edellisessä vastauk­ sessa mainitut, Nula-toiminnasta mielekästä tekevät seikat motivoivat ja inspiroivat jatk