Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 36

toimintaa sellaiseksi, että jokainen nuori juristi kokisi Nulan omaksi yhdistyksekseen (oli se sitten missä muodossa tahansa: edunvalvontana Lakimiesliitossa, mielenkiintoisina excursioina tai maittavina viini-iltoina jne.). Tavoitteenani onkin saada lisää nuoria juristeja aktivoitua yhdistyk­ sen toimintaan ja saada Nulan jäsen­ määrä kasvamaan entisestään, sillä riittävän isolla jäsenpohjalla nuorten lakimiesten etujen ajaminen on helpompaa ja kaikkien meidän ääni tulee paremmin kuuluviin. 5. Nula on nuori, aktiivinen ja tiedostava. 6. Haluan toivottaa kaikille mu­ kavaa alkanutta Nulan 75-vuotisjuhla­ vuotta ja toivon, että törmäämme juhlavuoden aikana useissa tapah­ tumissa ja illanistujaisissa! Otan mielelläni vastaan palautetta ja vink­ kejä Nulan toimintaan liittyen, jotta saamme kehitettyä yhdistyksen toi­ mintaa entistä paremmin jäsenistöä houkuttelevaksi. 1. Hallitusvuosi on ollut hyvin antoisa ja mielenkiintoinen. Vuo­ teen on mahtunut yhtä jos toista Nula-asiaa, ja olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin. Perinteisten jäsenta­ pahtumien lisäksi kuluneelta vuo­ delta mieleen ovat erityisesti jääneet yhdistyksen historiateokseen ja tu­ levaan vuosijuhlaan liittyvät ponnis­ tukset. Fiilis on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan oikein hyvä. 2. Ensimmäisen hallitusvuoteni aikana innostuin Nulan toiminnasta entisestään. Hallituksessa jatkami­ seen ehkä eniten vaikuttivat loistava hallitusporukka, jonka kanssa olen saanut toimia, sekä halu kehittää yhdistyksen toimintaa myös vuonna 2013. 3. Tulevalta vuodelta odotan unohtumatonta vuosijuhlaa, sujuvaa ja mutkatonta hallitustyöskentelyä sekä yhä monipuolisempia tapah­ tumia. Uskon, että Nulan juhlavuo­ desta tulee ikimuistoinen! Satu Karhunen *** Myös vuoden 2012 hallituksesta vuoden 2013 hallituksessa jatkavat Hannu Häkkänen, Satu Karhunen, Antti Makkonen, Inga Paavola, Sari­ anne Pennanen, Miika Pusa, Tuomas Rytkönen ja Iina-Mari Supperi lupau­ tuivat kertomaan tunnelmistaan ja odotuksistaan tulevalle vuodelle. 1. Hallitusvuosi vetelee viimeisiään, mikä fiilis? 2. Miksi päätit jatkaa Nulan hallituk­ sessa? 3. Mitä odotat ensi vuodelta? Hannu Häkkänen 36 antoisampi. Iso kiitos koko hallituk­ selle sekä uusille hallituksen jäsenille, jotka lähtivät innokkaasti mukaan jo heti valinnastaan lähtien vaikka kausi alkaakin vasta vuoden vaihteesta. 2. Monesti Nulan puheen­ johtajuus on kestänyt sen kaksi kautta ja sen jälkeen "nuija" on luo­ vutettu seuraajalle. Ei tosin ole his­ toriassa poikkeuksellista sekään, että puheenjohtaja on jatkanut vielä kol­ mannenkin kauden. Näin ollen, kun hallituslaiset tätä minulta pyysivät ja syyskokous allekirjoittaneen valit­ si, lähdin tälle kolmannelle kaudelle mielelläni. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jokainen puheenjohtaja jättää oman leimansa yhdistykseen, vaikka hallitustyöskentely onkin tiimityötä. Meillä tuo työ on sujunut kuin tanssi ja jatkan oikein mielelläni ystävi­ eni kanssa hallituksessa ensi vuonna. Yhdistystoiminta vaatii kuitenkin aina uudistuksia ja toivonkin, että ensi syyskokouksessa hallituksemme riveistä nousee puheenjohtajaehdo­ kas, jolle voin ilolla luovuttaa pestin. 3. Odotan ensi vuodelta mahtavaa juhlavuotta ja toivon, että hallituksemme pystyy vastaamaan jäsenistön toiveisiin sen tarjonnalla. Toivon myös, että pääsemme alku­ vuoden vuosijuhlien jälkeen toden teolla kehittämään Nulan toimintaa entistä parempaan suuntaan. Antti Makkonen 1. Tällä hetkellä fiilikset ovat erittäin hyvät mutta vielä on paljon tehtävää. Juhlavuoden järjestelyt on saatu hyvälle mallille, juhlakirja on saatu painosta ja palaute on ollut hyvää eli tältä osin fiilis on mahtava! Nyt vielä teemme hallituksen kanssa viimeiset rutistukset ja sitten voim­ mekin ryhtyä oikein kunnolla juhlis­ tamaan 75-vuotiasta yhdistystämme. Vuosi on toki ollut rankka kaikkine käänteineen, mutta toisaalta, kun kaiken saa valmiiksi on tunne sitäkin 1. Kulu­ eesta hallitusvuodesta n on hengissä selvitty, eikä ole omat ja yhdistyksen rahat onneksi menneet sekaisin. 2. Kahden hallitusvuoden jäl­ keen kolmaskin menee vielä ihan mainiosti. Uuteen vuoteen mennään