Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 35

Yhdistystoiminta Syyskokouksen kuulumisia Nuoret Lakimiehet ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Lakimiesliiton ylähuoneella 17.10.2012. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus juhla­ vuodelle 2013. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Karhunen. Satu Karhusen lisäksi Nulan hallituksen vuonna 2013 muodostavat (aakkosjär­ jestyksessä) Saija Haapalehto, Hannu Häkkänen, Kiti Karvinen, Antti Mak­ konen, Inga Paavola, Sarianne Pennanen, Miika Pusa, Tuomas Rytkönen ja Iina-Mari Supperi. Hallitus järjestäytyy tammikuun alussa pidettävässä kokouksessaan ja päättää tarkemmin hallituksen jäsenten tehtävistä. Tehtävänjaosta tie­ dotetaan yhdistyksen nettisivuilla. Muistutamme, että yhdistyksessä vai­ kuttaminen ei kuitenkaan ole sidottu hallitusvirkaan, vaan jokainen nuori lakimies on tervetullut ideoimaan tapahtumia ja osallistumaan esimerkiksi edunvalvontavaikuttamiseen. Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus 2013 toivottaa kaikille yhdistyksen jäse­ nille ikimuistoista 75-vuotisjuhlavuotta ja toivottaa kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistyksen juhlavuoden tapahtumiin! Perinteiseen tapaan uusina jäseninä hallitukseen valitut Kiti Karvinen ja Saija Haapalehto lupautuivat vas­ taamaan jäsenlehdelle muutamiin kysymyksiin ja kertomaan odotuksis­ taan tulevalle vuodelle. 1. Kuka olet? 2. Missä olet töissä? 3. Miksi päätit lähteä mukaan Nulan hallitukseen? 4. Mihin Nulan tulisi erityisesti panostaa vuonna 2013? Mihin itse haluaisit erityisesti keskittyä hallituk­ sessa vuonna 2013? 5. Kuvaile Nulaa kolmella sanalla. 6. Terveisesi jäsenistölle edunvalvontaan ja siihen liittyvään oikeudelliseen keskusteluun. 5. Nula on nuorekas, sosiaa­ linen ja aktiivinen. 6. Rohkeasti mukaan Nulan ta­ pahtumiin uudet (ja vanhat) jäsenet! Nulan järjestämissä tapahtumissa on erittäin avoin ja rento ilmapiiri! Kiti Karvinen Saija Haapalehto 1. Olen 25-vuotias OTM ja alun perin kotoisin Kokkolasta. Olen val­ is­ unut vuonna 2010 Lapin ylio­ m t piston oikeustieteellisestä tiedekun­ nasta. 2. Työskentelen HKL:llä lähinnä sopimus- ja hankinta-asioiden pa­ rissa. Olen opiskeluaikana työsken­ nellyt harjoittelijana mm. oikeus- ja syyttäjälaitoksessa. 3. Olen ollut mukana Nulan järjestämissä tapahtumissa ja innos­ tuin sitä kautta lähtemään mukaan hallitukseen. 4. Mielestäni Nulan toiminta on hyvä keino vaikuttaa uransa alkuvaiheessa olevien lakimiesten 1. Olen Kiti Karvinen ja valmis­ uin joulukuussa 2010 Hel­ t singin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Toimin opiskeluai­ kana aktiivisesti Pykälä ry:ssä (mm. v. 2