Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 30

Yhdistystoiminta Kirja-arvostelussa: Nuoret Lakimiehet ry 75 vuotta Edunvalvontaa ja yhdessäoloa – yhdistystoimintaa rintamakirjeistä sosiaaliseen mediaan Sarianne Pennanen Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf täyttää 75 vuotta vuonna 2013 ja moista merkkipaalua on luonnollisesti juhlistettava asianmu­ kaisesti. Niinpä yhdistys on vuoden 2012 aikana puskenut kokoon tähän­ astisen historiansa yksiin kansiin kokoavan 75-vuotisjuhlakirjan. Kir­ jan tekeminen ei ole ollut kiireisten nuorten juristien vapaaehtoisvoimin pyöritettävältä yhdistykseltä mikään pikkujuttu. Siksi kirja ansaitsee runsaan palstatilansa yhdistyksen leh­ essä ja paikkansa itseään kun­ d nioittavien nulalaisten kirjahyllyissä. Kirja sai alkusysäyksensä jo yhdistyksen 70-vuotisvuosijuh­ lissa, joissa yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Olli Kärkkäinen heitti seuraaville hallituksille haasteen his­ toriateoksen tekemisestä. Nyt tämä haaste on vähintäänkin kunniak­ kaasti täytetty. Nulan 75-vuotisjuhl