Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 29

Yhdistystoiminta Nuoret Lakimiehet ry:n pikkujoulut 14.12.2012 – historiateoksen sivujen havinaa ja jouluista tunnelmaa Hannu Häkkänen Perjantaina 14.12. järjestettiin La­ kimiesliiton ylähuoneella yhdistyksen perinteiset pikkujoulut, joihin osal­ listui tavalliseen tapaan huomattava määrä nulalaisia. Tarjolla oli runsaas­ ti syötävää ja juotavaa – pikkujoulu­ tunnelmaan kuuluvaa glögitarjoilua unohtamatta. Uunituore historiateos esittelyssä Pikkujoulujen yhteydessä pidettiin myös ensi vuonna 75 vuotta täyttävän yhdistyksen histo­ riateoksen julkistamistilaisuus. Juuri painosta saapunutta teosta olivat esittelemässä sen kirjoittaja Mia Kor­ piola sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Satu Karhunen. Korpiola avasi kirjoitusproses­ sin vaiheita sekä yhdistyksen varsin seikkaperäistä historiaa. Teoksessa on pyritty hahmottamaan suuri linja, ja sen teksti on saatu helposti luettavaan muotoon. Historiateos ei sisällä akateemista jargonia, mutta se on kuitenkin siten tieteellinen, että kaikki faktat teoksessa ovat tarkistettavissa. Lisäksi teoksessa on käytetty Human Interest -aspek­ tia painottavia tietoruutuja, jotka elävöittävät teosta merkittävästi ja lisäävät sen monipuolisuutta. Historiateoksessa korostuu yhdistyksen tiukka edunvalvon­ talinja, joka sillä on ollut aina sen perustamisesta asti. Alkuaikoin­ aan yhdistys erosi linjauksillaan Lakimiesliiton konservatiivisem­ mista jäsenyhdistyksistä. Rohkeutta yhdistykseltä ei siis puuttunut ja Nula tunnettiinkin aikanaan parem­ min ”nuoren, vihaisen lakimiehen” edus­ ajana. Toinen mieleenpainuva t seikka historiateoksessa on sotaaikaan lähetetyt rintamakirjeet, joilla pyrittiin aktiivisesti parantamaan nuorten lakimiesten asemaa. Varsi­ nainen saavutus itsessään oli se, että Nula moninkertaisti jäsenmääränsä sotien aikana. Yksi teoksen kan­ tavista teemoista on myös yhdistyk­ sen historian vahva kietoutuminen auskultoinnin historiaan. Voidaan sanoa, että auskultointijärjestelmän kehittyminen sen alkuajoista pa­ rempaan suuntaan on pitkälti Nulan ansiota. Voin lämpimästi suositella lähempää tutustumista yhdistyksen historiateokseen, jonka voi hankkia niin erikseen kuin myös vuosijuhliin ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin teoksen saa ns. pakettihintaan. Ei pikkujouluja ilman pukin vierailua Pikkujouluillan kruunasi pai­ kalle ehtinyt joulupukki, jonka asussa oli havaittavissa ripaus Tyynenme­ ren ja Havaijin eksotiikkaa. Pukki oli tällä(kin) kertaa hyvin hauskalla tuulella ja kertoi jouluaiheisia kasku­ ja. Monelle paikalla olleista iltaan toi lisämaustetta pääsy pukin polvelle vastaanottamaan pukin jouluter­ vehdystä. Pussinsa tyhjennettyään kiireinen pukki jatkoi matkaansa seuraavaan kohteeseen. Juhlakansa sen sijaan suunnisti jatkojuhliin ra­ vintola Suolaan, jossa ilta jatkui ren­ nossa tunnelmassa aina pikkutun­ neille asti. Pikkujouluihin olikin hyvä päättää yhdistyksen tapahtumarikas vuosi ja nyt on aika suunnata katseet kohti ensi vuoden kohokohtaa, Nulan 26.1.2013 järjestettävää vuosijuh­ laa! 29