Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 27

Nula 75 Vuosijuhlan lyhyt oppimäärä Kiti Karvinen Nulan 75-vuotisvuosijuhlaa vietetään 26.1. ja sitä ennen on hyvä palauttaa mieliin viiden vuoden tauon jälkeen hieman vuosijuhlaetikettiä, mikäli se on päässyt vuosien saatossa unoh­ tumaan. Tiivistettynä vuosijuhlaan kuuluu kolmen ruokalajin illallismenu asianmukaisine juomineen, paljon opiskeluajoilta tuttuja juomalauluja, huomionosoituksia, juhlapuhe sekä muita puheita ja tervehdyksiä. Vuosijuhlaan valmistau­ tuminen on hyvä aloittaa viimeistään tämän lehden ilmestyessä, jotta pukeutuminen on vuosijuhlan arvolle sopivaa. Herrat sonnustautuvat vuo­ sijuhlassa frakkiin tai tummaan pu­ kuun ja daamit iltapukuun. Daamien juhlapuvun pituuden ohjesääntö on, että puvun tulee ulottua vähintään nilkan ulkosyrjässä olevaan luuhun asti. Akateemiset kunniamerkit kruunaavat niin naisten kuin miesten juhlavan pukeutumisen. Ennen vuosijuhlan alkamista järjestetään cocktailtilaisuus, jossa halukkaat tervehtivät Nulan vuoden 2013 hallitusta ja onnittelevat 75vuotiasta yhdistystämme. Terveh­ dysten jälkeen siirrytään alkumal­ jojen kautta pöytiin, joissa istutaan pöytäjärjestyksen mukaisilla pai­ koilla. Herrasmies saattaa daaminsa pöytään ja etiketin mukaisesti pöydän luona odotetaan, kunnes sali täyttyy ja kunniavieraat ovat istuutuneet. Herrasmiehet auttavat daaminsa istumaan ja istuutuvat vasta sitten itse. Pöytiin käymisen yhteydessä on hyvien tapojen mukaista myös esittäytyä niille pöytäseurueen jäse­ nille, joita ei entuudestaan tunne. Pöytäkortista voi tarkistaa vuosi­ juhlan menun ja illan kulun. Pöytiin siirtymisen jälkeen jaetaan pöytiin ensimmäinen huurteisen kylmä snapsi. Akateemiseen juhlaperin­ teeseen kuuluu illan siivittäminen eri lauluin, joten snapsin yhteydessä tapaa laulunjohtaja kehottaa juhla­ vieraita laulamaan illan ensimmäisen juomalaulun. Juhlan aikana lauletaan useita akateemisia juomalauluja, joiden jäl­ keen (ja toisinaan myös laulujen välis­ sä) skoolataan. 5ե