NU Formland - Read all about the Nordic design community NU Formland - Page 20

Artikel/article TRE STÆRKE BRANDS FRA EJA INTERNATIONAL THREE STRONG BRANDS FROM EJA INTERNATIONAL Accantus, EJA og C’est Bon hedder de tre brands, der har hvert sit design-DNA. Mærkerne deltager alle på Formland, hvor de viser nyheder til SS18. Accantus, EJA, and C’est Bon are their names, and each brand has its own design DNA. The brands can all be found at Formland, where they are showcasing new products for SS18. AF HELLE MATHIESEN EJA International er blevet et brand house og bomuld. Som detalje kan nævnes en fin, hø ѕ́хЁЁ́ȁ͕ɥх̰ȁ)ѥ٥ɔɔɭȁٕ)ٕЁɽͅձȁѥɕȁ)ͥѥѕЁͥ9M幕ɝɹ)ɕȁͭͥ٥ѕиAՑɹд)ѥɅѥȁɡ)٥ɕՑ٥ЁɄͥєͽ)ɹȁЁȁɑЁչቔ)唁ٕȁͅЁɽ̈́ṹѽȰͥ)ɄɔͭɅٕ́̃Ʌȸ)ͥȁɕѥ؁є ɬ)ЁȁͽխѥC)ɵ٥͕ȁ)%ѕɹѥ塕)Ʉ)eЁ ! ́)͕ѕɕȁͥ唁ѥ!()ѥ)%ѕɹѥeЁ ) 9QUL)Ʉ I!ոѥᩕȰЁeЁ ́Ր)嬁ɕЁȃut(Yȁ́٥ЁѥЁɵ)%ѥȰЁٽɕ́єѥ)́٥ɕՑ٥)хѥͬх͔Ё)́ȁͥѕɕЁͥЁ)QͭɭЁȁ)؁ٕхЁ)%ѕɹѥظ)ɱ́ѕаȁѽቕɹ)1͉Ѡ ɝɐȁѥɔɕ؁)ɕЁЁeЁ ɵ)̰ɕȁԁͥЁɥ)ͥаԁ͕ȁ٤ЁɕѥЁ͕)́ɽխѕȁɕЁȁ٥ɔ)ѕɔѕ͕ͥȁє ɬ)ͥͅȁ-̃aɹͭظ!))͡շ)مȁͥѥѥѕȁ̰)͕єȁɉЁȁ)%ѕɹѥ ɅЁ)٥͕ȁͽمЁɕ)1͉Ѡ ɝɐ-̃aɹͭظ Ё呕ȁЁЁ唰(YȁȁЁɉͅ)٥є塕ȁѥቱȰ)٥ɕՑ٥̵չٕ͕аͥ)ɹͭєȁѕȸ-ѥ)塕ɹɄ́ȁȷѥ)͙ٕȸ)CͭɽխѕȁЁ́(ɔɅ́ѕɕȁ)ͅЁ唁͙ͥ́ȃLչȁ)!ٕЁɭȁͥЁͥͥՑ)хȰ͕ͅȰѕѕȁͯ)ͥЁ́ͽѥͷͥи)%ѕȴ)ѥ́Ց٥ɽխ٥єȁ)1䁙ɄeЁ )ɕɕձѕɕЁЁ٤ȁչЃ)eЁ ȁȁ٥є)塕ȸ(Yȁ͕ɥєՑȁ)٥єՅȁЁЁɽ̈́(%MMU9<ā)8 =1% I9 !8)ɕѥɔѕɧəɕѹ)))ͅЁѥ͉ѥȰȁɕȁ)Ёͽѥаͥȁ <ȁ))͕