NTF - Page 9

Oslo Economics er et av Norges største analysemiljøer innen samfunnsøkonomi. Oslo Economics arbeider med samfunnsøkonomiske problemstillinger på tvers av sektorer, som for eksempel samferdsel, helse, IT, kultur, konkurranse og offentlig tjenesteproduksjon. Innenfor idrettsfeltet er Oslo Economics engasjert av Oslo kommune til å arbeide med søknaden om vinter-OL i 2022. Oslo Economics har blant annet avtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store statlige investeringer. Oslo Economics har sammenstilt og kvalitetssikret materialet som klubbene har sendt inn og satt dette inn i en sammenheng. www.osloeconomics.no Foto: Digitalsport Figur 2-1 Elementer i et samfunnsregnskap for Norsk Toppfotball 9