NTF - Page 8

2 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Hva er et samfunnsregnskap? Et samfunnsregnskap kan defineres som en systematisering og dokumentering av verdiene og de sosiale ringvirkningene toppfotballen bidrar med i samfunnet. Klubbene har en viktig rolle både i lokalsamfunnet og storsamfunnet, ikke bare for tilskuerne, men også for befolkningen ellers, for frivillig arbeid og breddeidretten, samt næringslivet. Toppfotballen bidrar også på andre felter, for eksempel er det betydelig mediedekning og positiv omtale av klubbene, noe som smitter over til klubbenes hjemsteder, bidrar til stolthet hos innbyggerne og kan gi økt tilflytting. Samfunnsregnskapet sammenfatter slike økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser. Dette dokumentet er ikke ment å være et fullstendig samfunnsregnskap for toppfotballen i Norge, men som en illustrasjon på hvordan fotballen bidrar til en positiv samfunnsutvikling. 8 Figuren under viser strukturen i samfunnsregnskapet og de effektene som genereres av toppfotballen. Data og beskrivelser som er lagt til grunn i analysen er hovedsakelig basert på innrapporterte tall fra 2012 fra klubbene som spiller i henholdsvis Tippeligaen og Adeccoligaen i 2013. Analysen må derfor leses som samfunnsregnskap for disse klubbene i 2012 og ikke som et regnskap for de klubbene som faktisk spilte i de respektive ligaene i 2012. Dette gjelder alle kapitler bortsett fra kapitlene om medieomtale, som er basert mediestatistikk utarbeidet av Sponsor Insight fra de respektive ligaene i 2012.