NTF - Page 74

12 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Toppfotballens infrastruktur brukes av mange Klubbene disponerer infrastruktur som andre kan benytte ved ulike anledninger. Andre klubber og samfunnsaktører kan for eksempel bruke arenaer i forbindelse med trening, turnering, konserter og andre arrangementer. Ved å legge til rette for at andre kan ta i bruk infrastruktur til andre aktiviteter bidrar toppfotballen med å skape treningsvilje blant andre i klubbene og i andre klubber i nærheten. At også andre grupper kan ta i bruk haller og stadion bidrar toppfotballen med å skape identitet og tilhørighet i lokalsamfunnet. 74 Nesten samtlige klubber i Tippeligaen og Adeccoligaen oppgir at anleggene de disponerer også brukes av andre. Dette kan være barnehager og skoler, bedrifter i sammenheng med konferanser eller teambuilding, andre klubbers elitelag eller yngre lag eller annet. Anleggene det er snakk om er både kamparenaen, treningsbaner og innendørshaller. KISS konsert på Viking Stadion. Foto: Kristoffer N. Havn, KNHfoto