NTF - Page 72

11 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Klubbene har bevissthet rundt miljøutfordringer Foto: Odd Grenland 72