NTF - Page 70

10 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Fair play bidrar til gode holdninger og respekt Fair play er et begrep som beskriver en situasjon hvor alle deltakere i en idrett har like konkurranseforhold og samme muligheter til å strebe etter seier, samt ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig, åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play. Videre inkluderes også respekt for andre, inkludert lagkamerater, konkurrenter og funksjonærer av ulik art. Alle klubber har Fair-play aktiviteter med Fair Play-hilsen før og etter alle kamper, samt fokus på Fair-play i andre aktiviteter for å bidra til gode holdninger og respekt. Dette er viktig ikke bare for toppfotballen, men også som forbilder for breddefotballen. De aller fleste klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen oppgir at de i tillegg til de pålagte fair play-aktivitetene har egne programmer for å bidra til fair play i sine klubber. Dette dreier seg særlig om holdningsskapende arbeid for unge fotballspillere. Norges Fotballforbund (NFF)s etiske komité har utarbeidet et sett retningslinjer som angir de forventninger og krav som komitéen mener må stilles til fotballspillere i Norge. Målet med introduksjonen av «Etiske retningslinjer for fotballspillere» er å bevisstgjøre spillerne på de grunnleggende normer som en ønsker skal prege norsk fotball og må ses som en del av styrking av det holdningsskapende arbeid innen områder som blant annet anti-doping og kampfiksing. Foto: Gunn Gravdal Elton 70