NTF - Page 68

9 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Mange toppklubber tar globalt ansvar En del av klubbene har engasjert seg i ulike bistandsprosjekter og det finnes et stort engasjement blant klubbene i både Tippeligaen og Adeccoligaen. I slike prosjekter er det breddefotballen som står i fokus. Dette gjenspeiles også i verdiene som fremmes i det internasjonale arbeidet. Fotball er en felles arena hvor kultur, språk og andre forskjeller spiller liten rolle og hvor det er spilleglede og det universelle fotballspråket som er i fokus. 68 Hele 75 % av Tippeligaklubbene og nesten 50 % av Adeccoligaklubbene har konkrete prosjekter rettet mot bistand. Flere klubber samarbeider med organisasjoner som tar imot klær og utstyr for å videreformidle dette til trengende i andre deler av verden og til transittmottak i lokalmiljøet. Blant andre tiltak finner vi fotballskole i Russland, utviklingsprosjekt i Sør-Afrika, samarbeid med TV-aksjonen, brønnprosjekter, barnehjemsprosjekt i Brasil og Rosenborg House i Nairobi.