NTF - Page 66

8 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Fotballen tar vare på sine naboer Ofte er stadion og baner lokalisert sentralt, for eksempel i et boligområde. Å være gode naboer og begrense mulige negative effekter for nabolaget knyttet til kampdagene er et viktig tiltak for lokalmiljøet rundt stadion. Klubbene har iverksatt flere gode tiltak som både er forebyggende og begrensende. Eksempler er jevnlig kontakt med velforeninger, nabomøter og samarbeid med kommunen, in