NTF - Page 60

7 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Gatelaget i Fredrikstad FFKs Gatelag er et lavterskeltilbud for aktive rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Målet er å gi utøverne på laget økt livskvalitet gjennom felleskap og fysisk trening og å gi de som er motiverte hjelp til å komme videre og ut i arbeid. Spillerne deltar på tre treninger pr uke på dagtid. Treningene varer ca. 3 timer hver gang, med fysisk trening i flere varianter – ikke «bare» fotball. Det tilbys frokost til utøverne hver treningsdag. Utøverne låner treningstøy av FFK, som blir vasket etter hver trening. I tillegg arrangeres det sosiale aktiviteter ca. en gang pr måned. Klubben har knyttet til seg kommunen, NAV og Podium AS som viktige samarbeids-partnere for å kunne bistå utøverne med alt fra bolig og å få orden på økonomien, til å komme seg ut i praksisplass eller arbeid. Trening for FFKs Gatelag. Foto: Fredrikstad Fotballklubb 60 Det har vært ca. 26 utøvere inne på en eller flere treninger, hvorav 14 av disse er stabile utøvere pr i dag. Prosjektet har gitt følgende resultater: • • • • To personer ut i praksisplass/jobb En person ut i utdanning En person har fått bolig - var uteligger 7 personer på avgifting (avrusing) - 2 av disse er i dag rusfrie