NTF - Page 58

7 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Integrering og inkludering er et satsningsområde for fotballen Inkludering og integrering har gjennom de siste årene vært et satsningsområde for fotballen i Norge, og klubbene har igangsatt flere aktiviteter og tiltak innenfor området. Klubbene har blant annet samarbeid med kommuner om integrering av asylsøkere, hvor de for eksempel gir ut fribilletter til kamper. Videre fokuseres det på informasjonsmateriell om klubbdrift som oversettes til ulike språk. Klubber samarbeider også med organisasjonen MOT6 og med NISO7 i tilknytning til deres prosjekt «gi rasisme