NTF - Page 57

Tromsø satser på spillerutvikling i regionen med kunnskapsturne/ utviklingsseminar TIL ønsker et enda tettere samarbeid med klubbene i hele landsdelen. I tillegg er det en målsetning at majoriteten av spillerne i klubben skal komme fra Nord-Norge. Gjennom et samarbeid med SpareBank 1 Nord Norge har TIL besøkt klubber i landsdelen med det formål å utveksle og dele kompetanse på tvers av klubbene. Klubben finner arbeidet svært inspirerende og ser frem til å kunne fortsette. Utviklingsavdelingen i klubben gjør en viktig del av jobben i prosjektet og sikrer at erfaringene i TIL også kommer andre klubber i landsdelen til gode. Prosjektet har eksistert siden 2011, og om lag 8-9 steder blir besøkt hvert år. Gjennom en kunnskapsturne/utviklingsseminar reiser TIL rundt til klubber i fotballkretsene med et opplegg for én kveld hvor klubben viser frem hvordan de bygger opp treningsøkter, jobber med spillerutvikling og med klubbdrift. Profilerte ledere i fotballen har deltatt og holdt foredrag. TIL har et tett samarbeid med kretsen om plassering og deltakelse på en samling. Målet er å samle flest mulig for å spre kunnskap, men også for å speide etter talenter i kretsene. TIL gleder seg over at så mange som 12 av spillerne i dagens stall har sine røtter i landsdelen! 57