NTF - Page 56

6 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Foto: RBK 6.1 Utbredt med fotballfritidsordning på skoler Det gjennomføres en rekke aktiviteter og tiltak rettet mot barn i skolealder. Det nevnes blant annet at skoler og barnehager kommer på besøk og at spillere er ute på besøk til skolene. I 2012 var det nesten 3 000 barn som deltok på noen form for fotballaktivitet i tilknytning til skolen. Hele tolv Tippeligaklubber arrangerte slike tiltak. Noen klubber arrangerer fotballtrening som en form for fritidsordning for barn etter skoletid, hvor både leksehjelp og fotballaktivitet er i fokus. 6.2 Fotballskoler og ferieaktiviteter berører flest Alle klubbene har fotballskoler eller ferietilbud for barn og unge. Fotballskole og ferietilbud for barn er den sosiale aktiviteten som berører flest. Til sammen deltok det mer enn 12 000 barn og unge på slike aktiviteter i regi av toppfotballklubbene i 2012. Aktivitetene kan ha mange former, og forskjellig varighet og omfang, men felles for alle er at det fokuseres på mestring, kameratskap og moro. 56 Flere klubber har i tillegg keeperskoler/keeperakademi. Mange arrangerer fotballskolen i forbindelse med skoleferier. 6.3 Spillerutvikling er en nødvendighet for klubbene Rekruttering og utvikling av nye spillere er nødvendig for å sikre kontinuitet i klubbene. Flere klubber har aktiviteter og tiltak for å samle talenter til trening og mange opererer også med hospiteringsordninger. Aktivitetene er rettet mot barn og unge. Spillerutviklingsaktiviteter skjer ofte i løpet av året, men det berører på den andre siden ikke mange, kun utvalgte som anses som mulige talenter. Det er viktig å merke seg at dette spillerutviklingsarbeidet skjer i et betydelig omfang, og at det er vanlig at toppklubbene har knyttet til seg samarbeidsklubber i nærområdet som nyter godt av toppklubbenes kunnskap. Det anslås at om lag 10 000 spillere inngikk i spillerutviklingstiltak i regi av Tippeliga- og Adeccoligaklubbene i 2012.