NTF - Page 55

Brann skaper gode holdninger blant 7. klassinger Gjennom prosjektet «Bry oss» knytter Brann til seg skoleklasser fra hele Hordaland. Klubben har bevisst valgt å satse på 7. klassingene, da de er eldst på barneskolen og de blir sett opp til av de yngre elevene. Formålet med prosjektet er å bevisstgjøre dem på hvilke valg de tar og hvordan de blir oppfattet som rollemodeller. Brann startet Bry oss etter de så hva Aalesund FK gjør med sitt prosjekt MÅL. «Bry oss» gir 7.-klassinger en dag på Brann stadion hvor formålet er å skape gode holdninger, unngå mobbing og fremme inkludering. Elevene får omvisning, quiz, brainstorming og fremfører selvlagede dikt, sang, rap eller rollespill. Dagen starter med omvisning på Stadion og quiz. Det tas opp ulike tema: respekt, mobbing og kosthold. Elevene får også se en video med Brann-spillernes uttalelser om respekt, mobbing og kosthold. Når elevene kommer tilbake på skolen er ønsket at de skal skrive et lite brev til seg selv og Brann hvor de tenker ut noen mål. Hvordan kan du vise de rundt deg respekt? Hvordan kan du vise deg selv respekt? Hvordan kan du gi de rundt deg en god-klump i magen? Hvordan kan du gi deg selv en slik godklump? De som sender brevet til Brann vil få en liten premie tilbake. Prosjektet ble startet opp høsten 2012 og til nå har om lag 170 elever deltatt. 7. klassinger som deltar på «Bry oss». Kilde: Brann sin hjemmeside 55