NTF - Page 54

6 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Tippeligaen Brann Stadion Brann - Molde 4 - 1 To unge Brann supportere. Foto: Digitalsport Barn og unge er et hovedfokus i norsk toppfotball Toppfotballen fremmer barne- og ungdomsidretten gjennom flere kanaler. Klubbene og spillerne driver direkte barne- og ungdomsarbeid gjennom fritidsordninger på skolene, fotballskoler i feriene og spillerutvikling. I tillegg er spillerne i toppfotballen viktige rollemodeller for barn og unge. Gode og sunne forbilder er av stor verdi for å motivere barn til å drive fysisk aktivitet og for å vise at det er mulig å oppnå sine drømmer gjennom trening og pågangsmot. Særlig viktig er det at barn har slike forbilder som de lett kan identifisere seg med, som for eksempel er fra samme sted eller har lignende bakgrunn som dem selv. Norsk Toppfotball fokuserer på at spillerne fremstår som gode rollemodeller i sitt lokalmiljø. 5 54 I tillegg til forbildeeffekter kan eliteidrett fremme breddeidrett gjennom indirekte kanaler. For eksempel viser Hanstad og Skille (2010) at toppidrett genererer medieoppmerksomhet, økte sponsormidler, et organisatorisk apparat og generell interesse rundt idretten som også kommer barne- og ungdomsidretten til gode5. Hanstad, D. V. & Skille, E. (2010): Does elite sport develop mass sport? Scandinavian Sport Studies Forum, 1, 51-68.