NTF - Page 53

Foto: Digitalsport Også når det gjelder skadeforebygging er det krevende å fastslå hvor mange personer som har nytt godt av arbeidet som gjøres av fotballklubbene. Men et anslag tilsier at 4 000-5 000 personer ble nådd med ulike informasjonstiltak i 2012. 5.2.3 Toppfotballsenteret Toppfotballsenteret (TFS) er et nasjonalt kompetansesenter som frem til 31.12.2012 ble eid av NFF og NTF i fellesskap. Fra denne dato overtok NTF eierskapet 100 %. TFS arbeider etter fire strategier: Samarbeid, forskning og dokumentasjon, kompetanseutvikling og kompetanseutveksling. Den faglige virksomheten styres gjennom de tre fagområdene: Fotballspesifikk kompetanse, Fotballmentalitet og Fotballfysiologi. I tillegg drives et omfattende referanseprosjekt, «Verdens beste», 4 for å innhente ideer og referanser fra de ypperste fotballmiljøer i Europa. En viktig oppgave for TFS er å ha kunnskap om hvordan norske klubber skal etablere varige utviklingsstrukturer. Dette betyr at klubben ut fra sitt ståsted skal settes i stand til å utvikle spillere og trenere som holder et internasjonalt nivå. Rammene må være tilrettelagt for norske forhold med innhold og inspirasjon fra de beste utviklingsmiljøene i verden. Kunnskapsnivået og referansene som TFS har bygget opp vil også være attraktive for miljøer utenfor fotballen. Stortingsmelding 34, 2013, «Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar». 53