NTF - Page 5

Innhold Sammendrag 2 1 2 Hva er et samfunnsregnskap? 3 Fotballen skaper verdier og ringvirkninger 4 Fotball underholder på flere plattformer 5 Toppfotballen sprer kunnskap i samfunnet 6 Barn og unge er et hovedfokus i norsk toppfotball 7 Integrering og inkludering er et satsningsområde for fotballen 8 Fotballen tar vare på sine naboer 9 Mange toppklubber tar globalt ansvar Fair play bidrar til gode holdninger og respekt 10 Klubbene har bevissthet rundt miljøutfordringer 11 Toppfotballens infrastruktur brukes av mange 12 Forord 6 8 10 26 48 54 58 66 68 70 72 74 Foto: Arne Flatin 5