NTF - Page 48

5 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Jonas Svensson som knytter skoene til en deltaker på RBKs fotballskole Foto: RBK Toppfotballen sprer kunnskap i samfunnet Fotballklubbene er sentrale aktører i lokalmiljøene og har en rekke forbindelser med ulike lokale institusjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner. Rollen som klubbene spiller kan variere fra klubb til klubb, sted til sted og fra tilhørighet til tilhørighet. Aktiviteten i klubbene involverer imidlertid mange, enten som aktive, ledere eller trenere. Utover egenverdien at det er gøy og sosialt har også den organiserte idrett en rekke andre positive effekter, som igjen har stor nytteverdi for lokalsamfunnet, som en viktig samfunnsaktør og kunnskapsspreder. 48 5.1 Foredrag De aller fleste klubbene i både Tippeliga og Adeccoliga arrangerer foredrag om ulike tema. I Tippeligaen ble det til sammen holdt om lag 600 foredrag, et snitt på i underkant av 40 per klubb. Tallene for Adeccoligaen er noe lavere, med totalt 150 foredrag og et snitt på ca. 10 per klubb. Mange av foredragene holdes på skoler eller i bedrifter eller til sponsorer. Temaene er varierte, men handler ofte om prestasjonskultur, holdninger, trening og lagmiljø.