NTF - Page 44

4 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Prosjekt tilhørighet i Molde - økt oppslutning på kampene Molde Fotballklubb ønsker økt aktivitet blant frivillige lag/foreninger og organisasjoner og økt engasjement og oppslutning på MFK sine hjemmekamper på Aker Stadion. krav til minimumskjøp og laget behøver ikke legge ut en krone ved salget. Transaksjonen skjer mellom MFK og sesongkortkjøperen, laget fungerer bare som en selger. Kjell Inge Røkkes selskap TRG (The Resource Group Trg AS) har lagt 25 millioner kroner i potten som de, i samarbeid med Molde Fotballklubb, ønsker å dele ut til det frivillige lags-livet i regionen. Ideen er enkel: Foreningen selger sesongkort på Aker Stadion og får tilført penger for hvert solgte kort. Alle frivillige lag og foreninger kan søke om å bli med i Prosjekt Tilhørighet. Lag selger sesongkort på Aker Stadion til både privatpersoner og bedrifter, det er ikke noe Prosjektet satte ny rekord i 2012. Av 7.600 solgte sesongkort er 6.121 solgt via Prosjekt Tilhørighet. Den samlede summen fra Røkke ble dermed 12,25 millioner kroner - mot 11,1 i 2011. 156 frivillige lag og foreninger var med i Prosjekt Tilhørighet, flere av dem er fra Nordmøre og Sunnmøre. 148 har mottatt midler for 2012. Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra antall solgte sesongkort. Foto: Molde FK 44