NTF - Page 42

4 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 4-15 Sosiale medier, antall omtaler, Adeccoligaen 2012 Kilde: Sponsor Insight Tabell 4-1 Klubbenes medieomtale Kilde: Sponsor Insight, Oslo Economics 42