NTF - Page 36

4 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 4-9 Avis og nettavis, antall omtaler, Tippeligaen 2012 Kilde: Sponsor Insight Også i aviser og nettaviser ble det viet betydelig plass til Tippeligaklubbene. Totalt ble klubbene omtalt nesten 320 000 ganger i 2012, hvorav drøyt 250 000 ganger i nettaviser og knapt 70 000 ganger i aviser. Det tilsvarer at det var om lag 1 500 omtaler av norske Tippeligaklubber i norske aviser og nettaviser en gjennomsnittsdag i løpet av fotballsesongen 2012, altså nesten 100 omtaler per klubb. 36 Når vi ser nærmere på disse 320 000 omtalene, ser vi det store flertallet er enten nøytrale [\