NTF - Page 35

Figur 4-8 T V: Minutter TV-eksponering og millioner TV-seere, Tippeligaen 2012 Kilde: Sponsor Insight, Oslo Economics 4.4 Medieomtale Norsk toppfotball har betydelig medieomtale på flere plattformer. Kampene blir vist på TV, og det er omtale i papiraviser, nettaviser og på sosiale media. Tallene som er presentert i dette kapittelet er basert på klubbene som spilte i henholdsvis Tippeligaen og Adeccoligaen i 2012, i motsetning til kapittel 3 og kapittel 4.1 som bruker tall fra 2012 for klubbene som spiller i de respektive ligaene i 2013. Tippeligaen Tippeligaklubbene fikk betydelig TV-eksponering i 2012. Totalt ble klubbene vist 33 000 minutter på TV, det vil si 550 timer eller i underkant av 23 døgn. I løpet av denne tiden var det totalt knapt 1,4 milliarder seere, det vil si at gjennomsnittsnordmannen så en tippeligaklubb på TV nesten 300 ganger i løpet av året. Rosenborg ble mest eksponert på TV. Det ble vist tre kamper per runde i Tippeligaen på åpne TVkanaler i 2012, det vil si totalt 90 kamper. Fredager ble dette vist på MAX, søndager på TV2 og mandager på TV2 Zebra. 35