NTF - Page 34

4 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 4-7 Det norske folks inntrykk av fotball, 2008-2012 Kilde: Sponsor Insight 4.3 Inntrykk og omdømme Befolkningen har et jevnt og godt inntrykk av Tippeligaen. På en skala fra 1 til 7, der 7 er best, er inntrykket i snitt 4,6 i 2012. Dette er noe opp fra 2011, men noe under toppnivået i 2010. Molde var den klubben befolkningen hadde et aller best inntrykk av i 2012. Hvis man bare spør dem som er interessert i fotball, er inntrykket enda bedre. Scoren for Tippeligaen blant denne gruppen i 2012 var 5,2. 34 For Adeccoligaen er inntrykket noe mindre positivt, og mer varierende over tid. I 2012 er inntrykks-scoren 4,1. Dette er betydelig opp fra 2011 (da ligaens sponsor Adecco fikk mye negativ medieomtale), men fortsatt under toppnivået fra 2010. Til sammenligning er folks inntrykk av herrelandslaget i fotball i 2012 4,4, og her er variasjonene store over tid, fra 4,2 i 2008 til 4,8 i 2010.