NTF - Page 32

4 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Vaffelhjerteprosjektet i Follo Follo FK ønsker å gi flere folk mulighet til å se hjemmekamper på Ski stadion. Samtidig er dette et av konseptene klubben setter til livs for å ta et samfunnsansvar. Det er mange eldre som ønsker å se fotball – og dette gjør klubben noe med! Follo FK ønsker å gi eldre og bevegelseshemmede en mulighet til å komme seg på hjemmekamper ved å gi dem transport begge veier, og dessuten rykende ferske vafler i pausen. Tilbudet gjelder for brukere av botjenester, dagsentre og eldresentre i regionen. Fotballklubben oppfordrer både private og kommunale aktører til å stille med biler og sjåfører og å hente fotballentusiaster på eldresentre og bo- og servicesentre i regionen i god tid før kampstart. - Vi ønsker å gi en utstrakt arm og et tilbud til eldre i vår region, som både sikrer sosialt samvær, en hyggestund blant mange mennesker og en mulighet til å komme seg ut og oppleve liv og røre. Dette gjelder både de som er idrettsinteressert og de øvrige som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, sier styreleder Frank Johansen i Follo FK. Konseptet kalles Vaffelhjerteprosjektet av den enkle grunn at de som benytter seg av tilbudet får rykende ferske vafler på innsiden av portene! plysningskontoret Illustrasjonsfoto: Op for egg og kjøtt. 32 Foto: Follo FK