NTF - Page 31

Figur 4-4 Andel hjemmepublikum og tilreisende Tippeligaen Kilde: Norsk Toppfotball, Oslo Economics En andel av tilskuerne på kampene er bortelagssupportere. Andelen bortelagssupportere kan brukes som et anslag på andelen tilreisende publikum fra andre steder. Basert på slike anslag er det i snitt ca. 3 prosent av det totale publikum som er tilreisende i Tippeligaen. I Adeccoligaen er andelen tilreisende publikum ca. 5 %. Dette er illustrert i figuren under.