NTF - Page 3

idrettsglede, stolthet og bolyst, i tillegg til å skape økonomiske ringvirkninger og integrerings- og inkluderingsarbeid rettet mot fotballengasjerte i alle aldre. helse, Foto: Digitalsport Publikum på kamper Entusiasme henger tett sammen med gode opplevelser. Mange får gode fotballopplevelser når de er til stede på stadion og ser norsk toppfotball. I 2012 var det 2,3 millioner tilskuere til stede på stadion. Ingen andre norske kulturopplevelser samler så mange mennesker. Foto: VIF Kunnskapsspredning Gjennom klubbenes arbeid med kunnskapsspredning i sine lokalsamfunn lærer om lag 10 000 personer om skadeforebygging, ernæring og gode holdninger hvert år. Representanter fra klubbene er på skoler og i bedrifter og holder rundt 1 000 foredrag årlig om slike temaer. Foto: VIF Foto: Hødd Inkludering Engasjementet som fotballen skaper kan utnyttes til å spre initiativ og livsglede i samfunnet. Gjennom fotballklubbene får utviklingshemmede, rusmisbrukere, eldre og andre grupper tilbud om tilpassede og utviklende aktiviteter. Mange klubber har omfattende tiltak for å hjelpe skoletrøtte eller arbeidsledige ungdommer til å få en god start i arbeidslivet. Miljø Norsk toppfotball er opptatt av at driften skal gi minst mulig negative miljøbelastninger. Flere klubber har grønne innkjøpsordninger, gjør anleggstekniske investeringer for å minimere energibruk, tilrettelegger for kollektivtransport og har spesifikke tiltak hvor folk blir oppfordret til å sykle eller gå til kamp. 3