NTF - Page 24

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 3-6 Toppfotballklubbenes totale økonomiske bidrag til samfunnet 2012, estimat For å underbygge at disse tallene antageligvis er konservative, kan vi referere til en svensk studie. Den svenske forskeren Lars Behrenz (Ökar Kalmar FF den svenska välfärden? – Elitidrottens ekonomiska värde, 2009) finner at gjennomsnittsinnbyggeren er villig til å betale 350 svenske kroner per år for at det skal finnes et elitelag i hans/hennes favorittsport i hjemfylket. Det er rimelig å anta at en tilsvarende størrelse (omregnet ved hjelp av BNP per innbygger) i Norge i 2012 vil være knapt 24 550 kroner per innbygger. Hvis vi legger en streng definisjon til grunn, og sier at kun Tippeligaklubbene er definert som elitelag, er det elitefotball i 12 fylker i Norge, der det bor til sammen 3,87 millioner innbyggere. Hvis vi antar at 30 % av disse har fotball som sin favorittsport, er betalingsviljen totalt sett knapt 650 millioner kroner årlig. Og dette er da betalingsviljen kun for at det skal finnes et elitelag i fotball i fylket, i tillegg kommer betalingsvilje for å reise til arenaen for å se kamper.