NTF - Page 20

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 3-5 Verdi av frivillighet i Norsk Toppfotball 2012 Frivillige på kamper I snitt stiller ca. 150 personer opp som frivillig per kamp i Tippeligaen. Tallet er om lag 50 i snitt per kamp i Adeccoligaen. Ca. 4 timer brukes per kamp. Det totale omfanget av den frivillige aktiviteten kan beregnes til i snitt knapt 6 årsverk per klubb i Tippeligaen og 2,5 årsverk per klubb i Adeccoligaen. Verdien er totalt nesten 70 millioner kroner for klubbene, fordelt på knapt 50 millioner i Tippeligaen og drøyt 20 millioner i Adeccoligaen. 20 Frivillige på dugnad og annen frivillighet Det anslås at det totalt sett er jobbet om lag 30 000 dugnadstimer i Tippeligaklubbene og 40 000 timer i Adeccoligaklubben i 2012. Den samlede verdien av denne frivillige dugnadsinnsatsen kan anslås til å ligge på ca. 12 millioner kroner i Adeccoligaen og ca. 9 millioner kroner i Tippeligaen.