NTF - Page 2

32 Norsk Toppfotball består av fotballklubber i de to øverste divisjonene for menn, Tippeligaen og Adeccoligaen. Klubbene gir betydelige bidrag til sine lokalmiljø når det gjelder Foto: Digitalsport Økonomi Foto: Digitalsport Media Klubbene omsatte samlet for nesten 1,8 milliarder kroner og hadde nesten 1 300 ansatte i 2012. Vi anslår at klubbene skaper nytte for tilskuere, sponsorer og andre for drøyt 2 milliarder kroner i året, og i tillegg skapes det økonomiske ringvirkninger for om lag 1,5 milliarder kroner. Toppfotballen skaper betydelig entusiasme i samfunnet. Hele 41 % av befolkningen i Norge er interessert i fotball, og norsk toppfotball ble vist for 1,6 milliarder norske TVseere i 2012. Fotballartikler er populært lesestoff, noe som gjenspeiles i 320 000 avisartikler om norsk toppfotball i 2012. Foto: Viking Fotball Barn og unge Fotballspillere er viktige forbilder for barn og unge, og klubbene bidrar aktivt inn mot skolene for å fremme sunne verdier og gode holdninger. Gjennom fotballskoler og andre fritidstiltak får titusener lagt et grunnlag for god helse og gode idrettsopplevelser i positive fellesskap. 2 Foto: VIF Integrering Fotballklubbene danner mange steder viktige sosiale møteplasser, som engasjerer og samler folk på tvers av kulturelle, økonomiske og aldersgitte skillelinjer. I tillegg står klubbene for spesifikke tiltak for at innvandrere og asylsøkere kan møte det norske samfunnet, den norske dugnadsånden og idrettens fellesskap gjennom fotballen.