NTF - Page 19

Mediaelev ved Sogndal Vidaregåande Skule, Synne Asheim Haga, styrer storskjerm sammen med mediesjef Eldar Åsebø. Foto: Rune Sjøberg Billettluka, Tor Fardal, frivillig. Foto: Rune Sjøberg 3.5 Frivillig innsats er betydelig Det frivillige apparatet som finnes i toppfotballens klubber er på mange måter hjertet og nøkkelen til klubbens eksistens og suksess. På kampdager stiller i snitt mer enn 105 frivillige opp på hver hjemmearena som for eksempel vakter, billettkontrollører, medieansvarlig og servitører. I hverdagen assisterer mange med forefallende arbeid. En undersøkelse gjennomført ved Høgskolen i Molde vedrørende frivillighet og motivasjon for å delta i frivillig arbeid i eliteserieklubber viser at motivasjon til å delta som frivillig er nært knyttet til laget og ønske om å bidra til klubben1. 75 % av de som svarte på undersøkelsen mente at hovedmotivasjonen for deltakelse er å bidra i klubben. Over halvparten svarte at muligheten til å følge sin klubb var hovedmotivasjonen for å delta. Kun 13 % svarte at familieforpliktelser (foreldre som stiller opp for barn som spiller i klubben) var hovedårsaken til at de stilte opp som frivillig. 1 Kakesalg i Ull Kisa. Foto: Bjørn Hytjanstorp, Ull Kisa Deltakelse i frivillig arbeid gir sosiale ringvirkninger som teller positivt i det økonomiske regnskapet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis den direkte økonomiske verdien av det frivillige arbeidet som er den viktigste, men muligheten til å få utført andre ting og på andre måter enn gjennom betalt arbeid. Frivillige bidragsytere kan i noen sammenhenger møte folk som trenger hjelp eller søker informasjon med en annen troverdighet og et større engasjement enn dem som er betalt for å gjøre det. Frivillig arbeid bidrar dermed til å skape mangfold i samfunnet og å realisere andre verdier enn markedet og det offentlige gjør. Frivillig arbeid har en verdi. I følge SSB var gjennomsnittlig brutto månedslønn for alle lønnsmottakere 38 000 kroner i 2012. Dette kan da også brukes som et anslag på verdien av et frivillig månedsverk. Figuren under viser verdien av frivillig innsats i Norsk Toppfotball målt i millioner kroner, når hvert månedsverk er beregnet til en verdi lik gjennomsnittlig brutto månedslønn. Som det fremgår har det frivillige arbeidet en betydelig verdi, anslått til sammen til 75 millioner kroner. Solenes, O. & Gammelsæter, H. 2011: ”Volunteers in Norwegian professional football”. Paper at 19th EASM Conference, Madrid 2011. (Upublisert) 19