NTF - Page 18

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Fruktbart samarbeid mellom Odd og fylkeskommunen Namn: Terje Riis Johansen Alder: 45 år Rolle: Fylkesordfører i Telemark og Odd-supporter Supporteraktivitet: Aktiv, forsøker å komme på de fleste hjemmekamper Terje Riis Johansen er opptatt av at Telemark skal utvikle seg ved å få til tilflytting og økt positiv tekning rundt begrepet Telemark. Ikke mange aktører kan fylle en slik rolle, men fotballen er i særklasse her. Fotball favner bredt i samfunnet og er et felles prosjekt. At Odd spiller god fotball teller også positivt i regnskapet. Dette var utgangspunktet for et samarbeid mellom fylket og fotballklubben som har formalisert seg til å bli en partnerskapsavtale. Fylket skal sponse klubben med ca. 4,2 millioner kroner over en periode på tre år. Fylkesordføreren er overbevist om at fylke og klubben har gjensidig nytte av hverandre ved at fylket bygger merkevare og klubben får økt nedslagsfelt. - Odd er en solid samarbeidspartner i vårt arbeid med å løfte Telemark og bygge merkevare rundt fylket. Vi har stor nytte av hverandre. En del av samarbeidet går ut på å øke bevisstheten for helse og sunnhet blant elever på videregående skole i fyl