NTF - Page 16

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Figur 3-4 Økonomiske ringvirkninger av Norsk Toppfotball 3-4 Aktiviteten i norsk toppfotball gir økonomiske ringvirkninger Klubbene kjøper inn varer og tjenester for store summer hvert år. Dette gir økonomiske ringvirkninger for næringsliv lokalt og nasjonalt. I tillegg til innkjøpene som gjøres av klubbene vil næringslivet bli berørt på andre indirekte måter. Slike ringvirkninger kan komme av at for eksempel publikum bor på hotell og spiser på restauranter og kafeer i forbindelse med kamper, og dermed generer omsetning for annet næringsliv i kommunen. Figuren over skisserer de ulike ringvirkningene av en klubb i Norsk Toppfotball. For det første er det multiplikatoreffekter av at det genereres omsetning hos underleverandører. Når en klubb må kjøpe en tjeneste hos noen andre, må denne underleverandøren mest sannsynlig kjøpe tjenester hos en annen underleverandør. På denne måten inngår klubbene i en verdikjede av næringsliv. For det andre genereres det verdiskaping av at supportere kjøper varer og tjenester i forbindelse med kampdag. Slike ringvirkninger kan komme av at for eksempel publikum spiser på restauranter og kafeer i forbindelse med kamper og dermed generer omsetning for annet næringsliv i kommunen. Slike størrelser er utfordrende å anslå, både for klubbene, men også for næringsliv. I snitt er det ca. 4 000 tilskuere per hjemmekamp, hvis det anslås at ca. 20 % av 16 tilskuerne kjøper noe før eller etter kamp for ca. 200 kroner vil dette til sammen generere omsetning for ca. 2,7 millioner kroner i løpet av èn sesong for èn klubb (her anslått 15 seriekamper og 2 cupkamper). For å se hvilke virkninger en virksomhet har på økonomien i sin region, er det vanlig å gjennomføre en ringvirkningsanalyse. Da er det vanlig å finne at en virksomhet har en såkalt ringvirkningsmultiplikator på mellom 1,4 og 1,5. Det betyr at en virksomhet som har 10 arbeidsplasser også opprettholder mellom 4 og 5 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor i regionen. Disse arbeidsplassene oppstår som en følge av to kilder: • virksomhetens kjøp av varer og tjenester og virksomhetens betaling av skatter og avgifter • de ansatte i virksomhetens kjøp av varer og tjenester og deres skatte- og avgiftsbetaling For toppfotballen sin del betyr dette at de 1 200 arbeidsplassene i de 32 fotballklubbene opprettholder i størrelsesorden 500-600 andre arbeidsplasser i lokalsamfunnene. I tillegg kommer ekstra arbeidsplasser andre steder i Norge. Det kan også genereres andre tilgrensede aktiviteter som en følge av toppfotballens aktiviteter. Ett eksempel på en slik type aktivitet er Fosshaugane campus i Sogndal, hvor toppfotballklubben har bidratt til å utvikle et lokalt og regionalt senter for næringsliv og utdanningsinstitusjoner.