NTF - Page 15

3.3 Skatte- og avgiftsbidrag Toppfotballklubbene er betydelige skatteytere, direkte gjennom arbeidsgiveravgift (aga) og merverdiavgift, og indirekte gjennom inntektsskatt for de ansatte. Adeccoligaen I 2012 ble det betalt drøyt 40 millioner kroner i inntektsskatt, i underkant av 20 millioner i arbeidsgiveravgift og mer enn 25 millioner kroner i merverdiavgift fra klubbene som er i Adeccoligaen i 2013. Tippeligaen De ansatte i klubbene som spiller i Tippeligaen i 2013 betalte i 2012 drøyt 200 millioner i inntektsskatt, og klubbene betalte mer enn 80 millioner i arbeidsgiveravgift og 70 millioner kroner i merverdiavgift. De totale innbetalte skatter og avgifter fra fotballklubbene i 2012 utgjør dermed 450 millioner kroner. Dette er nok til å finansiere 750 sykehjemsplasser eller 3 750 barnehageplasser, eller asfaltere 650 kilometer vei. Figur 3-2 Skatte- og avgiftsbidrag 2012 fra klubbene i Tippeligaen Figur 3-3 Skatte- og avgiftsbidrag 2012 fra klubbene i Adeccoligaen Kilde: Norsk Toppfotball, Oslo Economics Kilde: Norsk Toppfotball, Oslo Economics 15