NTF - Page 14

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET 3.2 Årsverk i toppfotballen Tippeligaen Hver klubb i Tippeligaen hadde i 2012 ansatte som utgjorde mer enn 40 årsverk i snitt. Samlet sto klubbene i Tippeligaene for anslagsvis over 700 årsverk. Tilsvarende var tallet for antall ansatte nesten 800. Dette betyr at den gjennomsnittlige fotballklubben i Tippeligaen er blant Norges 5 % største bedrifter målt i antall ansatte. Den største klubben, Molde, har bare om lag 6 000 bedrifter foran seg på listen over største arbeidsgiver i Norge (kilde: SSBs bedriftsstatistikk). 14 Adeccoligaen I Adeccoligaen hadde klubbene i snitt i underkant av 21 årsverk, mens det samplede antall årsverk er anslått til over 330. 55 % av de totalt knapt 1 300 ansatte i toppfotballklubbene er spillere, og disse utgjør 53 % av antall årsverk. Det tilsvarer i snitt 22 spillere per klubb. Tippeligaen adeccoligaen Tabell 3-4 Antall ansatte og årsverk 2012 for klubbene i Tippeligaen Tabell 3-5 Antall ansatte og årsverk 2012 for klubbene i Adeccoligaen Kilde: Norsk Toppfotball, Oslo Economics Kilde: Norsk Toppfotball, Oslo Economics