NTF - Page 11

Tippeligaen adeccoligaen Klubbene i Tippeligaen hadde en samlet omsetning på ca. 1,4 milliarder kroner i 2012. Om lag 630 millioner kroner av dette er benyttet til lønninger til de ansatte. Samlet hadde klubbene utgifter som var drøyt 50 millioner kroner lavere enn inntektene. Klubbene i Adeccoligaen hadde en samlet omsetning på mer enn 300 millioner kroner i 2012. Nesten 170 millioner kroner av dette er benyttet til lønninger. Samlet hadde klubbene utgifter som var 12 millioner kroner høyere enn inntektene. Tabell 3-1 Økonomiske størrelser 2012 for klubber i Tippeligaen i 2013, millioner kroner Tabell 3-2 Økonomiske størrelser 2012 for klubbene i Adeccoligaen i 2013, millioner kroner Kilde: Norsk toppfotball, SSB, Oslo Economics Kilde: Norsk toppfotball, SSB, Oslo Economics 11