NTF - Page 10

3 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET Foto: Digitalsport Fotballen skaper verdier og ringvirkninger Norsk toppfotball skaper økonomiske verdier for samfunnet. De økonomiske verdiene fordeles både lokalt og nasjonalt. Fotballen skaper arbeidsplasser og skatteinngang til kommune og stat og bidrar dermed indirekte til å produsere velferdsgoder som barnehage, skole og helsetjenester i lokalmiljøet. Videre skapes det verdier i tilknytning til kamper og aktiviteter på fotballstadion i form av omsetning i det lokale og regionale næringsliv som for eksempel varehandel, servering og overnattingstjenester. På den måten bidrar fotballen til å opprettholde lokalt og regionalt næringsliv. Disse bedriftene, og de ansatte i bedriftene, betaler også skatt som gir økonomisk grunnlag for å produsere offentlige velferdstjenester. Tallene som presenteres i dette kapittelet er fra 2012 for de klubbene som spiller i henholdsvis Tippeligaen og Adeccoligaen i 2013. Tallene er basert på klubbenes egen rapportering. Tallene kan avvike fra tall som presenteres i andre sammenhenger, og dette kan skyldes at det varierer hvilke kostnads- og inntektslinjer som omfattes, og hvilke selskapsenheter som omfattes. 10 3.1 Klubbenes inntekter og utgifter Fotballklubbene har ikke som formål å tjene mest mulig penger, men det er viktig med en ordnet økonomi for å sikre langsiktighet og stabilitet. Klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen har totalt noe høyere inntekter enn utgifter, slik at toppfotballen således drives med overskudd. Mens det i klubbene som spiller i Tippeligaen i 2013 bare er to klubber som g Z