nr 4/2017

Nr 4 2016/2017 W numerze: • • • • • Migawki z kwietniowych konkursów ortograficznych, Kwiecień miesiącem zdrowia – projekt Niny i Marcina z 6c, Piszemy powieść! – debiut naszych koleŜanek Czytamy młodszym uczniom! Ankieta z nagrodami!