NP 2017, Ivan Munđar Slikovnica "Gitara jednog dječaka"