NP 2017, Ivan Munđar Slikovnica "Gitara jednog dječaka" - Page 10