NP 2017, Barbara Tomorad Slikovnica "Obojena želja"