Novinky pod nosom

Časopis žiakov Evanjelickej základnej školy v Martine NOVINKY POD NOSOM VEĽKÁ NOsCsú a tento časopi NEPREDA JNÉ 2013