Novinky pod nosom 06/2013

Časopis žiakov Evanjelickej základnej školy v Martine NOVINKY POD NOSOM LETO 2013sú a tento časopis NEPREDA JNÉ PRÁZ DNIN Y